Paritantran alkeet, OSA 2: intiimiys

Aloitin syyskuun alussa neliosaisen postaussarjan paritantran alkeista, josta olen ollut erityisen innostunut muutaman viimeisen kuukauden ajan yhdessä puolisoni kanssa. Tämä on postaussarjan toinen osa, jonka aiheena on intiimiys. 

Tantrapostauksieni inspiraation lähteenä toimii Maitri Tantrikan ”tantraa pariskunnille” -verkkokurssi. Mikäli et ole vielä tutustunut aikaisempaan tekstiini tantran alkeista, suosittelen lukemaan sen tästä linkistä. Postaussarjan ensimmäisessä osassa käyn läpi yleisesti tantran ja paritantran periaatteita, avaan hieman aikaisempia kokemuksiani tantrasta ja kerron yleisesti tantraa pariskunnille -verkkokurssista.

Tämä postaus sisältää tietoa seuraavista asioista:

 • Mitä on intiimiys?
 • Intiimiys parisuhteessa
 • Intiimiys paritantrassa 
 • Koosteen intiimiyttä vahvistavista tantraharjoituksista. 
Tantran alkeet: intiimiys.

Mitä on intiimiys?

Kun lähdin kirjoittamaan tätä blogitekstiä, ajattelin intiimiyden määrittelyn tulevan tekstiin kuin itsestään. Onhan sana ”intiimi” luultavasti sinullekin monesta yhteydestä tuttu, arkikielessä esiintyvä termi. Hetken aikaa käsitettä pohdittuani tajusin kuitenkin, että intiimiys on asia, jonka merkitys on laaja ja se voi merkitä eri ihmisille eri asioita. Se, mikä on toiselle intiimiä, kuten esimerkiksi alastomuus, voi olla toiselle hyvin luonnollista ja neutraalia.

Intiimiyden merkitys lähteekin siitä, että se on ihmiselle itselleen jotakin herkkää, henkilökohtaista ja tärkeää. Jotakin, jota et tavallisesti näytä muille. Aitoa minuutta ja sitä, kuka sinä oikeastaan olet. Omien unelmien, epävarmuuksien ja häpeän paljastamista toiselle, ilman pelkoa loukatuksi tulemisesta. 

Pari- ja seksuaaliterapeutti Sinikka Kumpula jakaa intiimiyden kahdelle eri tasolle, jotka ovat:

 1. Taso, jolla voidaan näyttää omat piilotetut ja ”salatut” puolet toiselle.
 2. Taso, jolla voi kokea yhteyttä toiseen omana itsenä.

Intiimiys voi olla omien tunteiden, toiveiden ja pelkojen sanoittamista, herkistymistä avautumaan toiselle. Toisaalta intiimi tilanne voi liittyä esimerkiksi alastomuuteen ja omien kehollisten epävarmuuksien paljastamiseen toiselle. Voi myös olla, että intiimi keskustelu syntyy yllättävässäkin tilanteessa jopa ventovieraan kanssa: ehkä olet kokenut joskus välitöntä yhteyttä johonkin ihmiseen, jolle oman elämäntarinan jakaminen on tuntunut täysin luonnolliselta, vaikka yhteistä historiaa ei ole juurikaan takana? Joskus syvien tuntemusten paljastaminen vieraalle voikin olla helpompaa kuin läheiselle.

Tunne- ja keskustelutasojen lisäksi intiimiyttä voi esiintyä erilaisissa tilanteissa. Esimerkkejä intiimeistä tilanteista ovat vaikkapa rakastelu, lapsen syntymä, luovat prosessit, hygieniaan liittyvät asiat, kehon paljastaminen toiselle ja alastomuus. 

Intiimiys parisuhteessa 

Intiimiys on hyvän ja rakastavan parisuhteen kulmakivi. Parisuhteessa intiimiys näyttäytyy läheisyytenä, rakkautena, avoimuutena, kiintymyksenä ja turvallisuuden tunteena. Siten, että uskallat olla toisen edessä haavoittuvainen kaikkien koettujen virheidesi ja epävarmuuksiesi kanssa, ilman pelkoa tuomitsemisesta ja hylätyksi tulemisesta. Kukaanhan meistä ei ole täysin virheetön olento. 

Intiimiys on syvää yhteyttä ja luottamusta omaan kumppaniin. Parisuhteessa intiimiys, rakkaus ja seksi muodostavat yhteenkietoutuneen kokonaisuuden, josta rakentuu myös suhteen sisäinen turvallisuuden tunne. Seksuaalisuus voi olla keino lisätä intiimiyttä parisuhteessa, ja sen puute voi puolestaan vähentää suhteen elinvoimaa ja vetovoimaa pariskuntien välillä.

Toisinaan hyvän ja rakastavan intiimin suhteen esteenä voi olla ihmisen aikaisemmat kokemukset parisuhteista: pettymykset edellisissä ihmissuhteissa, jätetyksi ja petetyksi tuleminen ja jopa varhaislapsuuden kiintymyssuhteiden muodostaminen voivat kaikki vaikuttaa intiimin suhteen rakentumiseen nykyisen kumppanin kanssa. Siksi läheisen ja toimivan parisuhteen rakentaminen vaatii paitsi rakkautta ja seksiä, myös vuorovaikutusta oman kumppanin kanssa.

Intiimiyttä parisuhteessa voi vahvistaa.

Intiimiys paritantrassa

Niin kuin saatat jo ihan omasta kokemuksestakin tietää, voi seksi ja läheisyys vähentyä parisuhteessa vuosien kuluessa. Suhteen alkuhuumassa seksuaalisuus on usein aktiivista ja intohimoista, mikä muuttuu tavallisesti ajan kuluessa huolenpidoksi ja syväksi välittämiseksi – ja tämä on täysin luonnollista.

Jokaiseen parisuhteeseen kuuluu myös suvantovaiheta, jolloin suhteen kipinä saattaa heikentyä. Erilaiset muutokset elämässä voivat vaikuttaa pariskunnan läheisyyteen, seksuaalisuuteen ja intiimiin suhteeseen. Esimerkiksi lapsen syntymä, henkilökohtaiset kriisit ja vaihdevuodet voivat muuttaa parisuhteen dynamiikkaa ja vuorovaikutusta sekä intiimiä suhdetta toiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suhde olisi lopullisesti tuhoon tuomittu ja että liekki olisi kokonaan sammunut.

Läheisyyttä, seksuaalisuutta ja intiimiä suhdetta toiseen voi nimittäin kehittää ja ne voivat elpyä – esimerkiksi paritantran keinoin. Intiimiys onkin eräs keskeisimmistä paritantran osa-alueista ja itse harjoittelussa pyritään juuri tuon syvän yhteyden muodostamiseen oman kumppanin kanssa.

Tantrassa kuitenkin ymmärretään, ettei syvän intiimiyhteyden muodostaminen kumppaniin ole välttämättä aina aivan helppoa esimerkiksi menneisyyden haavojen johdosta. Maitri Eerikäinen toteaakin, että Suomessa noin puolet miehistä ja osa naisista on kiintymyssuhdemalliltaan välttävästi kiintyneitä, mikä voi vaikeuttaa syvän ja intiimin yhteyden rakentumiseen myös nykyisessä rakkaussuhteessa.

”Mikäli suhteesta puuttuu kokonaan syvempi yhteys toiseen,

voi parisuhde jäädä pinnalliseksi.”

-Maitri Eerikäinen

Mikäli suhteesta kuitenkin puuttuu kokonaan syvempi yhteys toiseen, eikä asian eteen huvita tehdä lainkaan töitä, voi parisuhde jäädä pinnalliseksi. Siksi myös intiimiyden vahvistaminen parisuhteessa on äärimmäisen tärkeää. Itse harjoitteluun voi kuulua kaikkia tunteita aina ilosta hämmennykseen ja helpotuksesta jännitykseen, mutta ne kaikki kuuluvat asiaan. Mikäli asiaan paneutuu ja harjoituksiin uskaltaa heittäytyä täysillä, voi yllättyä positiivisesti.

Tantraharjoittelu kotona

Niin kuin olen jo aikaisemmin kertonut, olemme aloittaneet puolisoni kanssa paritantran verkkokurssina, jonka ensimmäisenä harjoittelukokonaisuutena oli – mikäs muukaan kuin – intiimiys. Intiimiys-osion tehtäväkokonaisuus muodostui kolmesta eri tehtävästä, joita olivat:

 • Silmiinkatselu -tehtävä
 • Myötätuntoinen kuuntelu -tehtävä
 • Pyydä niin saat -tehtävä

Teimme jokaisen harjoituksen erillisinä kertoina siinä aikataulussa, jossa pystyimme niitä tekemään. Kukin tehtävistä oli noin 20-30 minuuttia pitkä, mikä sopi tilanteeseemme paremmin kuin hyvin: useamman tunnin tantrasessioille ei olisi ollut välttämättä aikaa vauvan unirytmin ollessa vaihteleva, mutta lyhytkin pysähtyminen oman kumppanin ja parisuhteen äärelle on ollut äärimmäisen arvokasta. 

Kotona emme tehneet mitään sen kummempia erityisvalmisteluja ennen harjoituksia. Harjoitusta varten asetimme kaksi tuolia vastakkain olohuoneen lattialle ja himmensimme valaistusta – that’s it. Videoiden avulla pääsi kuitenkin mukavaan tantratunnelmaan, sillä harjoitustehtävien taustalla soi tunnelmallinen musiikki. Myös Maitrin rauhallinen ja miellyttävä puhetyyli johdatteli jokaisen tehtävän alkuun.

I <3 you.

Seuraavaksi kerron hieman siitä, millaisia tuntemuksia tehtävien tekemisestä heräsi:

Silmiin katselu -tehtävä

Tämän tehtävän tarkoituksena oli katsoa omaa kumppania silmiin 10 minuutin ajan rauhallisen taustamusiikin soidessa taustalla. Lienee myös syytä mainita, että aloitimme koko tantran verkkokurssin kyseisellä tehtävällä aikaan, jolloin hetkittäin melko kuormittavakin vauva-arki oli pahimmillaan. Ajallisesti tämä taisi olla heinäkuun loppupuolella. 

Suoraan sanottuna ennen paritantran aloittamista yhteys omaan kumppaniini tuntui kadonneen vanhemmuuden opettelun ja vauvan tarpeiden taustalle, enkä oikeastaan itse edes ymmärtänyt kuinka paljon kaipasin toisen läsnäoloa ja nähdyksi tulemista itsenäni, jonakin muuna kuin äitinä. Siksi myös silmiin katselu – tehtävä on jäänyt itselleni mieleenpainuvimmaksi koko kurssilta. 

Tuo hetki, jossa pysähdyimme katsomaan toisiamme silmiin kaiken kiireen keskellä, oli nimittäin äärettömän ainutlaatuinen ja koskettava. Ensimmäiset minuutit olivat täynnä hymyä, iloa ja vähän naurua, jonka jälkeen tuli spontaani itku. Itku kiitollisuudesta ja rakkaudesta toista kohtaan, kaiken hektisen arjen ja velvollisuuksien keskellä. Itku nähdyksi tulemisesta jonakin muuna kuin äitinä – naisena ja omana itsenäni.

Vaikea pukea sanoiksi, kuinka merkittävä kokemus tuo oIikaan; ihan vain omassa olohuoneessa, 10 minuuttia omaa puolisoa silmiin katsellen. Tehtävän jälkeen tuntui kuin jotakin olisi purkautunut väliltämme ja yhteys kumppaniin lujittui. Tehtävän jälkeen tuntui, että leijuimme molemmat kuin jossakin ”onnellisuuskuplassa” muutaman viikon ajan. Myös läheisyys sekä fyysisellä että henkisellä tasolla lisääntyi välillämme.

Jälkikäteen ajateltuna ei ole ihme, että silmiinkatselutehtävä on yksi paritantran klassisia harjoitteita. Silmät ovat sielun peili, jotka paljastavat ihmisestä tunnetiloja ja ovat väylä syvemmän yhteyden rakentamiseen toisen kanssa. Silmiin katselun intiimiydestä kertoo myös se, että on hetkiä jolloin silmiin katsominen voi olla likimain mahdotonta. Esimerkiksi riitatilanteessa, jolloin suusta pääsee sammakoita ja asioita, joita ei tarkoita, voi ikävien asioiden sanominen olla helpompaa silloin, kun toista ei katsota suoraan silmiin. Toiset ihmiset kokevat silmiin katsomisen haastavana puolestaan uusien ihmisten seurassa. 

Myötätuntoinen kuuntelu -tehtävä

Seuraavana verkkokurssin tehtävistä oli vuorossa myötätuntoinen kuuntelu -tehtävä. Myös tämä on yksi paritantran klassisia harjoituksia, ja itselleni menetelmänä tuttu myös opinnoista. Kuuntelu on nimittäin taito. Joku osaa sen luonnostaan, toinen tarvitsee kuuntelemiseen harjoitusta. Tätä taitoa voi kuitenkin opetella myös myöhemmällä iällä, ja sitä treenattiin tässä tehtävässä. 

Kuuntelutehtävän tarkoituksena oli kuunnella omaan kumppania 15-minuutin ajan täysin hiljaa ja myötätuntoisesti, jonka jälkeen vaihdettiin kertojan ja kuuntelijan rooleja. Myötätuntoa sai osoittaa elein ja ilmein, mutta toista ei saanut keskeyttää. Kertojan rooliin heittäytyvä sai päättää itse, mistä haluaa puhua: jostakin mieltä askarruttavasta asiasta tai huolesta, omasta päivästä tai vaikkapa jostakin iloisesta asiasta. Tehtävä alkoi jälleen kerran Maitrin ihanalla alustuksella ja tehtävän taustalla soi rentouttava musiikki.

Ennen koko harjoituksen aloitusta puolisoni kertoi olevansa väsynyt ja aloitimme tehtävän tekemisen asenteella ”hoidetaan tää nyt sitten nopeesti pois alta”. Puolisoni koki myös tehtävän aloittamisen hieman hankalaksi, koska ei alkuun tiennyt mistä kertoisi. Yllättäen juttua alkoi kuitenkin tulemaan mukavasti ja tunnelma kotona muuttui – jälleen kerran – selittämättömän vapautuneeksi. Sain myös itse kerrottua puolisolleni omaan terveyteeni liittyvästä lievästä huolenaiheesta, jonka johdosta varasin itselleni myöhemmin lääkäriajan (ei mitään vakavaa asiaa!). 

Vaikka kyseessä oli hyvin perinteinen vuorovaikutusharjoitus, oli tehtävä kerrassaan mainio oman kumppanin kanssa toteutettavaksi. Kun tantraharjoittelun alussa virittäydytään oikeaan mielentilaan ja tunnelmaan, ja asennoidutaan siihen, että oman kumppanin kanssa tehdään töitä parisuhteen hyväksi, voi näinkin yksinkertainen harjoitus vapauttaa parisuhteessa vallitsevaa ilmapiiriä. 

Ehkä harjoituksen juju piilee siinä, että mikäli omassa mielessä on pienikin huoli tai murhe, voi se heijastua omaan arkiseen käytökseen kireytenä tai etäisyyden ottamisena toiseen. Omien arkisten huolien tai ajatusten sanoittaminen toiselle, joka myötätuntoisesti kuuntelee, saa puolestaan kertojalle tunteen, etten ole ajatuksieni kanssa yksin. 

Pyydä niin saat – tehtävä 

Viimeisenä intiimiyskokonaisuuden harjoituksena oli pyydä niin saat -tehtävä, jonka tarkoituksena oli antaa omalle kumppanille sellaista kosketusta, jota kumppani juuri sillä hetkellä kaipasi. Koskettaminen saattoi olla esimerkiksi jalka- tai selkähierontaa, silittämistä, sivelyä tai vaikkapa ihan vain sylissä pitämistä. Kuitenkin jotakin muuta kuin seksuaalista koskettamista. 

Tämän tehtävän aloitimme kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla yritimme toteuttaa tehtävän yksinkertaisesti liian väsyneinä; istuessamme olohuoneen lattialla silmät ristissä, likimain molemmat nukahtamisillaan, päätimme siirtää harjoituksen seuraavaan iltaan. Keskittymisestä ei tullut yhtikäs mikään, eikä voimia ollut edes toisen silittämiseen.

Toisella kerralla tehtävä onnistui puolestaan paremmin pienestä väsymyksestä huolimatta ja päädyimme antamaan molemmat toisillemme selkähieronnan. Myöskään tällä kertaa energiatasomme eivät olleet parhaimmillaan, mutta tehtävää aloitellessamme pääsimme kuitenkin mukavaan tantratunnelmaan. Hieronnan antaminen toiselle tuntui hyvältä ja rakkaudelliselta.

Kun toista koskettaa rakastavasti ja sillä ajatuksella, että haluaa oikeasti saada kumppanille hyvän olon, ei lopputulos voi olla huono. Vastaanottajalle puolestaan tieto siitä, että toinen yrittää parhaansa saadakseen juuri Sinun olosi tuntumaan mukavalta ja hyvältä, tuntuu hellyyttävältä, rakkaudelliselta ja lempeältä. Tätä tehtävää voisi varmasti soveltaa myös makuuhuoneen puolella, mutta päädyimme itse tekemään tehtävät ”ilman eroottista kosketusta”.

Toista voi koskettaa monella ei tavalla.

Lopuksi

Kokonaisuudessaan kurssin intiimiysosio oli hyvä ja eheä kokonaisuus, joka johdatteli erinomaisesti paritantran alkeisiin. Kurssin materiaaliin on selkeästi panostettu ja videot olivat hienosti toteutettu. Värimaailma oli hempeä ja Maitrin olemus rauhallinen ja miellyttävä. Myös musiikit toimivat hyvin tehtävien taustalla.

Yksi mainitsemisen arvoinen asia kurssitehtäviin liittyen on myös se, että harjoituksia kannattaa tehdä myös silloin, kun itsellä ei olisi mitään erityistä ”tantrailufiilistä”. Ja varsinkin silloin, kun tantran polulla ollaan vasta-alkajia. Eihän tuolloin voi nimittäin olla mitään sen kummempaa ”nyt tekee mieli harjoitella tantraa” -tunnetta, koska emme ole harjoitelleet tantraa.

Jokaisen harjoituksen tekeminen on näin ollen myös päätös parisuhteen äärelle pysähtymisestä, ja harjoituksia tarvitsee varmastikin juuri silloin eniten, kun niitä vähiten haluaisi tehdä. Silloin, kun yhteys kumppaniin on etääntynyt. Silloin, kun ilmapiiri on kireä. Silloin, kun koskettaminen, keskusteluyhteys ja läheisyys ovat vähentyneet.

Me jatkamme tantraharjoituksia mielenkiinnolla puolisoni kanssa. Koska kurssimateriaalia on käytettävissä vuoden ajan ostopäivästä, tulemme varmasti myös toteuttamaan intiimiyskokonaisuuden vielä toiseen kertaan. Toiveena on, että saisimme silloin pidättyä vähän pidemmän tantraillan. 🙂

Mikäli tantrapostaukset kiinnostavat jatkossa, pysythän kuulolla. Seuraavan tantrapostauksen aiheena on luvassa rakkaus.

Kiitos, kun luit<3

Lähteet:

Kumpula Sini (2007) Intiimiys ja seksuaalisuus parisuhteessa.https://www.yumpu.com/fi/document/read/23222808/lataa-tasta-kirjan-maksuton-netti-pdf-vaestaliitto

https://www.maitritantrika.com/verkkokurssit

Syysretki Evon retkeilyalueelle

Ihanaa lokakuuta sinne ruudun toiselle puolelle! <3 Tehtiin viime viikonloppuna pieni yhdistetty mökki/- retkeilyreissu Pääjärvelle ja Evon retkeilyalueelle.

Tästä postauksesta löydät fiiliksiä kyseiseltä viikonlopulta!

Syysilmassa liikkuminen piristää!

Mitä luonto minulle merkitsee? 

Tänä päivänä luonto on saanut yhä suuremman merkityksen omassa elämässäni ja erityisesti näin syksyn väriloiston aikaan keho ja mieli ovat suorastaan huutaneet luonnossa liikkumista ja raitista syysilmaa. Viime vuosina on muutenkin tullut pohdittua enemmän omaa suhtautumistani luontoon ja luonnossa liikkumiseen.

Lapsille luonto ja luonnossa liikkuminen on usein luonnollisia asioita: kasvit, ötökät ja eläimet ovat kiinnostavia ja ihmeellisiä, metsäretki luonnon helmaan on kuin tutkimusmatka eksoottiseen viidakkoon. Reissun kruunaa yhteinen eväshetki metsässä, sillä maistuuhan ihan tavallinen retkileipäkin puun juurella takuuvarmasti rutkasti paremmalta kuin kotona.

Usein jotain kuitenkin tapahtuu monille varhaisaikuisuuden kynnyksellä: ihminen vieraantuu luonnosta. Eikä ihme – telkkariohjelmat ja puhelimet voivat saada yhä nuoremmat jäämään sisälle luontoretkien sijaan, sosiaalinen media vie aikaa ja huomiota videopeleistä puhumattakaan. Eikä tässä ole mitään ”silloin kun minä oli nuori” viisastelua. Näin oli myös 90-luvulla ja omalla kohdallani uskallan tämän myöntää. 

Suoraan sanottuna varhaisaikuisuuteni aikana oma suhteeni luontoon on ollut melko etäinen: ötökät ja paljain varpain luonnossa liikkuminen on tuntunut inhottavalta ja jopa vähän pelottavalta. Melkoinen muutos siihen, että lapsuudessa rakastin metsää ja retkeilyä, tutkimusmatkoja luontoon ja ylipäätään kaiken eläväisen tutkimista. 

Viimeisen kolmen vuoden aikana asiaan on kuitenkin tullut suuri muutos: mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän olen kaivannut luonnon hiljaisuuteen ja rauhaan. Jos oloni on stressaantunut tai muutoin ikävä, minulla on tapana kävellä lähirantaan meditoimaan ja rauhoittumaan. Luonnon läheisyydessä mieli rauhoittuu ja saan otettua etäisyyttä arjen paineisiin. 

Syksyn väreistä inspiroituneena olenkin googlaillut ahkerasti eri Suomen kansallispuistoja ja tästä innostuneena päätettiin tarttua perheeni kanssa tuumasta toimeen ja vuokrata viime viikonloppuna mökki Hämeenkoskelta, josta teimme päiväretken Evon retkeilualueelle. 

Vuokramökki Pääjärven rannalta.

Evon retkeilyalue

Koska meidän perheeseen kuuluu pian vuoden täyttävä vaippa-ikäinen, tulee likimain kaikki tekeminen suunnitella pikkuveijarin aikataulujen mukaan. Mökkiviikonlopulle spekseiksi asetettiin kaksi asiaa, joista ensimmäinen oli se, että ajomatkan Helsingistä vuoramökille tuli olla suhteellisen lyhyt, maksimissaan parin tunnin mittainen. Toinen kriteeri oli puolestaan se, että mökin tuli sijaita jonkin kivan retkeilyalueen lähellä. 

Näillä ehdoilla päädyttiin vuokraamaan mökki Hämeenkoskelta Pääjärven rannalta, josta oli Evon retkeilyalueelle noin puolen tunnin ajomatka. Mikäli siis Evon retkeilyalue kiinnostaa enemmän, niin tässä muutamia tietoja kyseisestä paikasta:

Järvimaisemaa Evon retkeilyalueelta.

Missä?

Evon retkeilyalue sijaitsee Hämeenlinnassa ja Padasjoen kunnassa Lammi – Padasjoki -tien (nro 53) varrella. Evolle ajaa Helsingistä noin kahdessa tunnissa eli matkaa kertyy yhteensä noin 145 kilometriä. 

Helsingistä ihan vain päiväreissun tekeminen Evon retkeilyalueelle voi olla hieman liian pitkän ajomatkan päässä ainakin pikkulapsiperheelle, joten yöpyminen jossakin lähempänä kannattaa. Lahdesta ja Päijät-Hämeen alueelta Evolle pääsee puolestaan nopeasti päiväreissullekin.

Luontopolut:

Evolla on yhteensä 5 luontopolkua, joita ovat: 

 • Niemisjärven luontopolku, 3 km
 • Syrjänalusen harjupolku, 3 km. 
 • Savottapolku, 4 km
 • Luutajoen taimenpolku, 1 km,
 • Metsätaitoradalla, 4 km

Lisäksi alueella sijaitsee pidempiä vaellusreittejä. Yhteensä alueelle merkittyjä reittejä on n. 70 km edestä eli vaellettavaa riittää useammaksi päiväksi näin halutessaan. Evon retkeilyalueen sanotaan sopivan kaiken ikäisille ja -kuntoisille retkeilijöille, tosin osa luontoreiteistä on melko huonossa kunnossa. 

Retkieväitä voi pysähtyä syömään Ilvesvaellus-karttaan merkityille laavuille ja telttailualueille, joissa on myös kaikissa tulentekopaikka. Esimerkiksi makkaranpaisto ja retkieväiden lämmitys onnistuu hyvin kyseisillä paikoilla. Osa leirialueiden nuotiokatoksisita on myös varattavissa metsähallituksen asiakaspalvelusta.

Esteettömyys:

Evon retkeilymaasto on vaihtelevaa, mikä vaikuttaa luontoreittien vaativuuteen ja esteettömyyteen. Vaunujen kanssa luontopoluille ei voinut mennä, mutta järven rantaan pitkin kulki siisti soratie, jota pitkin pääsi kulkemaan jonkin matkaa mainiosti myös vaunujen kanssa. 

Lisäksi alueelta löytyy esteetön tulentekopaikka, onkipaikka ja WC. 

Telttailu ja yöpyminen:

Mikäli Evon retkeilyalueella haluaa yöpyä, sijaitsevat maksuttomat telttailualueet Valkea Mustajärvellä, Niemisjärvellä ja Koverolla. Lisäksi teltan saa pystyttää myös laavujen läheisyyteen. Retkeilyalueella on yhteensä 11 laavua sekä 3 varauslaavua. Lisäksi alueella on varattavissa yhteensä 3 vuokrakämppää (käenpesä, mustarven torppa, Onnin maja). 

Lisää voit tutustua Evon retkeilyalueeseen tästä linkistä.

Evolta.

Fiiliksiä Evon retkeilyalueesta:

Kaiken kaikkiaan Evosta jäi tosi mukavat fiilikset, vaikka vaunujen kanssa luontopoluilla liikkuminen olikin mahdotonta. Olemme molemmat puolisoni kanssa retkeilijöinä varsin ”aloittelijoita”, emmekä rehellisesti sanottuna olleet täysin varmoja, mitä reissua suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon.

Ennen päiväretken tekemistä tutkailimme kyllä tietoja kyseisestä retkeilyalueesta ja päällimmäiseksi ajatukseksi jäi, että Evolla on joitakin esteettömiä palveluita. Koska olen luonteeltani melko ”fiilispohjalla” menijä, voinkin näin jälkiviisaana todeta, että retkeilyreittien esteettömyyteen ja vaativuuteen olisi kannattanut perehtyä rutkasti enemmän. Myös retkieväitä olisi voinut olla enemmän, koska ainakin puolisolleni iski annoskateus grillikatosten ruokailuista:D

Toisinaan pääsin kuitenkin itse kävelemään metsäpolkua pitkin, kun puolisoni jäi hiekkatielle vaunuttelemaan, retkileipiä syötiin puolestaan retkikatoksella. Paikkana Evo sopii varmasti lapsiperheille mainiosti silloin, kun lapset osaavat jo itse kävellä. Kokonaisuudessaan säät kuitenkin suosivat meitä ja nautittiin koko perheen voimin ulkona hengailusta ja ruskasta! 

Loppuun vielä muutamia kuvia syysreissulta!