Paritantran alkeisiin tutustumassa – tantran alkeet OSA 1

Syyskuun alun kunniaksi tämän viikon blogiaiheena on luvassa hieman erilaista teemaa – aloitan nimittäin neliosaisen postaussarjan paritantran alkeista. Tämä on postaussarjan ensimmäinen osa, jossa kerron:

 • Mitä tantra ja paritantra ovat?
 • Kenelle paritantra sopii?
 • Kuinka olen päätynyt aloittamaan tantran yhdessä puolisoni kanssa?
 • Kurssiesittelyn Maitri Tantrikan ”tantraa pariskunnille” -verkkokurssista.
Paritantran alkeet OSA 1.

Tantra pähkinänkuoressa – mitä on tantra?

Useimmilla ihmisillä ensimmäinen mielikuva tantrasta liittyy tavalla tai toisella seksiin. Ehkä käsitteestä nousee mieleesi esimerkiksi sanat erotiikka, seksuaalienergia tai tantrinen rakastelu. Tantra voi toden totta olla kaikkea tätä, eikä mikään edellä mainituista asioista ole poissuljettua menetelmän harjoittamisessa, mutta klassinen tantra oppina on jotakin paljon suurempaa kuin seksuaalinen nautinto. Itse asiassa koko filosofian typistäminen vain seksuaalisuuteen on varsin länsimaalaistunut ja kapeakatseinen tarkastelutapa tämän historiallisen opin tarkoituksesta ja alkuperästä. Mutta mitä tantra sitten oikeastaan on?

Sana ”tantra” tulee sanskritin kielestä, ja se tarkoittaa ”laajentumista”. Tarkasteltaessa tantraa oppina, voi termi tarkoittaa perinteiden yhdistämistä kokonaisvaltaiseksi käytännöksi. Tantran varhaisimmat harjoittajat pitivät oppia kattavana kehon ja mielen järjestelmänä, jonka tavoitteena on tiedon ja viisauden laajentaminen – sen ymmärtämistä, että koko maailma on toisiinsa kietoutunut kokonaisuus. Nykypäivänä länsimaissa harjoitettavasta ja monien tuntemasta, seksuaalisuuten ja seksuaalienergiaan keskittyvästä tantrasta, käytetään usein nimitystä ”neotantra”. Tantran harjoittajia kutsutaan puolestaan tantrikoiksi.

Klassisen tantran juuret ulottuvat hindulaiseen ja buddhalaiseen filosofiaan n. 500 vuotta ajanlaskun aloittamisen jälkeen. Tantraa ei voida yksiselitteisesti määritellä tai asettaa vain johonkin tiettyyn filosofiaan tai käytäntöön, sillä tantran harjoittajat ovat jakautuneet useisiin eri koulukuntiin. Opin sisälle mahtuu siis runsaasti käytäntöjä ja tekniikoita, joilla tantraa harjoitetaan. Sen harjoitusmenetelmiin lukeutuu sekä henkisiä että fyysisiä harjoituksia, joita ovat esimerkiksi jooga, meditaatio, mantraaminen, mudrat, chakratyöskentely sekä pari- ja yksilöharjoittelu. Yhteistä kaikille tantrisille opeille on kuitenkin se, että tantra on henkisen valaistumisen tie, joka vahvistaa yhteyttä itseen sekä muuhun maailmaan. 

Tantran perimmäinen tarkoitus – tiedon ja tietoisuuden laajentaminen sekä ykseyden ja yhteyden kokeminen – ovat osa sekä klassisen tantran että neotantran filosofiaa. Näin ollen tantralla on siis monia yhtymäkohtia erilaisiin itämaisiin henkisiin oppeihin. Tantrassa keho ja kehollisuus ovat kuitenkin merkittävässä osassa tuota yhteyden kokemista ja keho onkin niin sanotusti “työkalu” valaistumiseen. 

”Tantra on yhteyttä itseen ja muihin, tietoisuutta ja läsnäoloa, yhteyttä universumiin ja maailmankaikkeuteen sekä rakkautta ja hyväksymistä.”

Kiteytettynä ymmärrän tantran siten, että se on yhteyttä itseen ja muihin, tietoisuutta ja läsnäoloa, yhteyttä universumiin ja maailmankaikkeuteen sekä rakkautta ja hyväksymistä. Toisin kuin monissa muissa henkisissä opeissa, tantrassa seksuaalisuutta ei nähdä negatiivisena ominaisuutena, eikä esteenä henkiselle kasvulle. Päin vastoin seksuaalisuus ja seksuaalinen nautinto ovat tantralle ominaisia ja luonnollisia asioita.

Mitä on paritantra? 

Paritantra on yhdessä kumppanin kanssa tehtävää tantraharjoittelua, jonka tavoitteena on:

 • vahvistaa sekä henkistä että fyysistä yhteyttä kumppaniin 
 • lisätä vetovoimaa puolisoiden välillä
 • elävöittää ja ravita parisuhdetta
 • poistaa häpeää ja tabuja kumppanien välillä
 • vahvistaa läsnäoloa ja tietoisuutta parisuhteessa sekä elämässä ylipäätään. 

Joissakin tilanteissa ja ryhmissä tantran pariharjoituksia on mahdollista tehdä myös jonkun muun läheisen tai miellyttävän henkilön kuin kumppanin kanssa, mutta tällöin oleellista on, että pari on itsellesi mieluisa ja luotettava henkilö – joku, jonka kanssa haluat vahvistaa henkistä yhteyttä ja jolle uskaltaa avautua. Paritantra ei siis ole synonyymi tantraseksille, eivätkä tantraharjoitukset ole automaattisesti eroottisia. 

Usein paritantrakurssit ovat kuitenkin suunnattu pariskunnille. Pariskunnille suunnatussa paritantrassa tehdään erilaisia läsnäoloa ja kumppanien välistä yhteyttä vahvistavia harjoituksia muun muassa keskustelun, kosketuksen ja eri aistien harjoittamisen keinoin. Usein alkeistason paritantrassa keskitytään paljolti kumppanien välisen henkisen yhteyden vahvistamiseen sekä toisen näkemiseen kokonaisena ja avoinna. Eroottiset harjoitukset ovat vapaaehtoisia, eikä niitä ole halutessaan pakko tehdä lainkaan. Tehtäviä tehdään aina oman mielen ja kehon rajoissa – avoin keskusteluyhteys ja sen harjoittelu toisen kanssa ovat siis tärkeä osa paritantraa. 

Tantrassa ymmärretään, että meillä kaikilla on perimmäinen halu ja toive tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi juuri sellaisina kuin olemme. Paritantrassa pyritään sanoittamaan ja aistimaan, mikä tuntuu itsestä ja toisesta hyvälle sekä herkistymään kuuntelemaan omia sekä toisen hienovaraisia viestejä ja tarpeita. Tuomitsematta ja rakastaen. Itsensä ja oman mielen avaaminen toiselle voi olla yllättävän haastavaa myös pitkissä parisuhteissa oleville pareille, eikä harjoitusten voimaa voi siksi vähätellä.

Kenelle paritantra sopii?

Paritantra sopii sellaisille pariskunnille, jotka haluavat vahvistaa ja elävöittää parisuhdetta, saada lisämaustetta seksielämään, rakentaa luottamusta kumppanien välillä sekä kasvattaa vetovoimaa oman puolison kanssa. Usein paritantraan hakeutuvien suhde saattaakin olla väljähtänyt tai yhteys toiseen on etääntynyt arkisen puurtamisen keskellä. Tantraan hakeutuvien on hyvä olla ainakin jossain määrin avarakatseisia tai ainakin suhtautua harjoitteluun avoimin mielin; välillä tantra saattaa naurattaa ja hämmentää, välillä itkettää – ja se kaikki kuuluu asiaan. 

Ehkä tärkeintä, paritantra sopii sellaisille pariskunnille, jotka haluavat tehdä töitä suhteensa eteen ja että parisuhde voi hyvin. Kuunteleminen, läsnäolo ja toisen näkeminen ovat asioita, joiden äärelle ihan jokaisen parisuhteessa elävän olisi hyvä pysähtyä. Tantra voi parhaimmillaan saada laimentuneen suhteen kukoistamaan ja saada kumppanien välille takaisin sen kuuluisan “alkuhuuman” tunteen. Ja kyllä – tantrasta voi saada sitä kaivattua kipinää seksielämään.

Paritantrasta voi löytää alkuhuuman kipinää parisuhteeseen.

Kuinka olen päätynyt aloittamaan paritantran?

Tantra on itselleni uusi aluevaltaus henkisen hyvinvoinnin alueella. Vaikka olen ollut varovaisen kiinnostunut aiheesta jo useamman vuoden ajan, sisältää tämän hetkinen tantrakokemukseni vain muutamia satunnaisia tantra-workshopeja ja introtunteja eri joogatapahtumien yhteydestä. Lisäksi aikaisemmat kokemukseni menetelmästä ovat olleet hieman kahtiajakoisia. 

Jotkut tantratunnit (erityisesti tantrameditaatiot) ovat olleet selittämättömän upeita ja ainutlaatuisia: tantrameditaatiossa lataus ihmisten välillä, tunteet, avoimuus ja herkkyys ovat olleet aivan omaa luokkaansa, ja harjoittelusta on jäänyt maagisen upea ja rauhallinen olotila. Jotkut tantrakokeiluni ovat puolestaan olleet aloittelijalle suoraan sanottuna hieman liikaa. Seksuaalienergiaan heittäytyminen vieraassa ympäristössä on ollut oman mukavuusalueeni ja rajojeni ulkopuolella, ja siten kyseiset workshopit ovat olleet ehkä liiankin latautuneita omaan makuuni. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että workshopeissa olisi ollut jotakin väärää tai ikävää – en vain ole itse ollut sellaiseen vielä valmis.

Aloittelijan onkin syytä aloittaa tantraharjoittelu kenties hieman pienemmässä alkeisryhmässä, eikä mennä suoraan syvään päätyyn, mikäli omaan kehoon ja seksuaalisuuteen liittyy epävarmuuksia. Pääosin käsitykseni tantrasta on kuitenkin erittäin positiivista, ja kaikki kokemukseni ovat aina olleet vähintäänkin mielenkiintoisia. Oli niin tai näin, tantra on jotakin, mikä pitää itse kokea ja tuntea avoimin mielin.

Miksi juuri nyt?

Oikeastaan ihmettelen itsekin, kuinka tantra on osaltani jäänyt aina vain kokeiluasteelle, eivätkä syvää tyytyväisyyttä herättäneet kokemukseni ole kantaneet hedelmää sen pidemmälle alkuinnostuksen siivittämänä. Tällä kertaa paritantran aloittaminen on kuitenkin lähtenyt täysin puolisoni aloitteesta, mistä olen hänelle erittäin kiitollinen.

Täytin nimittäin kesäkuun lopussa pyöreitä eli kokonaiset 30-vuotta. Syntymäpäiväni kunniaksi sain kumppaniltani yllätykseksi Maitri Tantrikan järjestämän paritantran verkkokurssin, johon olemme hiljalleen tutustunut kesän aikana. Lahja oli itselleni enemmän kuin mieluisa, sillä vauva-arjen pyöritys on rehellisesti sanottuna vienyt veronsa parisuhteen huoltamiselta ja kahdenkeskiseltä ajalta kumppanin kanssa.

Kysyessäni puolisoltani, miksi hän halusi aloittaa paritantran kanssani juuri nyt, kertoi hän tärkeimmäksi syyksi halun löytää toisemme uudelleen, mutta myös uudella tavalla. Lisäksi taustalla vaikuttivat aiemmat sekä muiden hyvät kokemukset tantrasta, läheisyyden vahvistaminen ja parisuhteeseen panostaminen arjen keskellä.

Tantran ytimessä on rakkaus.

Tantraa pareille -verkkokurssi

Maitri Tantrikan “Tantraa pareille” -verkkokurssi on Maitri Eerikäisen kehittämä, pariskunnille suunnattu paritantran online-kurssi. Verkkokurssi sopii sekä täysin aiheeseen perehtymättömille että jo aiemmin tantraa harrastaneille pariskunnille. Kurssin harjoitukset sisältävät ajattomia ja klassisia paritantraharjoituksia, joita voi tehdä kotona täysin omassa aikataulussa, vaikka yhden harjoituksen kerrallaan.

Kurssin teemat jakautuvat kolmeen eri jaksoon, jotka ovat seuraavat:

 • Intiimiys 
 • Rakkaus 
 • Polariteetti

Jokaisesta teemasta löytyy harjoituksia juuri kyseisen teeman vahvistamiseen oman kumppanin kanssa. Intiimiysjaksolla harjoitusten avulla etsitään syvempää intiimiä yhteyttä puolisoon. Rakkausosiossa herätellään rakkautta ja hyväksymistä itseä sekä toista kohtaan. Viimeinen eli polariteetti-jakso keskittyy vetovoiman vahvistamiseen kumppanien välillä.

Videoiden pituudet vaihtelevat 5 minuutista 20 minuuttiin. Kukin kategoria alkaa introvideolla, joka johdattelee pariskunnan jakson teemaan. Itse harjoitusvideoita on yhteensä 12 kappaletta, ja niitä voi tehdä omassa tahdissa. Kurssi on voimassa ostopäivästä vuoden ajan, joten harjoituksia voi tehdä myös useampaan otteeseen. Kurssin hinta on 59 euroa. Kurssiin voit tutustua tästä linkistä.

Lähtökohtaisesti pidän läsnäolokursseista -ja tunneista enemmän verraten verkossa järjestettäviin tapahtumiin, mutta nykyiseen elämäntilanteeseeni verkkokurssi sopii mainiosti ja se on yllättänyt minut ja puolisoni valtavan positiivisesti. Vauva-arjen keskeltä voisi nimittäin olla hankalaa irrottautua viikottaiselle tunnille yhdessä kumppanin kanssa, eikä koko viikonlopun kestävälle kurssille olisi mahdollista osallistua tämänkään vertaa.

Tällä hetkellä olemme käyneet läpi kurssin ensimmäisen osion eli intiimysjakson, josta kerron myöhemmin lisää tantrapostaussarjan toisessa osiossa. Tantrapostaukset julkaisen syksyn mittaan siinä aikataulussa, kun kerkeän aiheesta kirjoittelemaan ja miten etenemme kurssilla puolisoni kanssa. 

Mikäli tantra siis kiinnostaa, pysy kuulolla myös jatkossa:) Jos sinulle herää kysymyksiä aiheeseen liittyen, vastaan niihin mielelläni kommenteissa.

LUE MYÖS: Paritantran alkeet, OSA 2: intiimiys.

Sinua saattaisi myös kiinnosta: Mitä mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on?

Lähteet:

Yogajournal: Everything (and we mean everything) you ever wanted to now about Tantra.

www.maitritantrika.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *