Paritantran alkeet, OSA 2: intiimiys

Aloitin syyskuun alussa neliosaisen postaussarjan paritantran alkeista, josta olen ollut erityisen innostunut muutaman viimeisen kuukauden ajan yhdessä puolisoni kanssa. Tämä on postaussarjan toinen osa, jonka aiheena on intiimiys. 

Tantrapostauksieni inspiraation lähteenä toimii Maitri Tantrikan ”tantraa pariskunnille” -verkkokurssi. Mikäli et ole vielä tutustunut aikaisempaan tekstiini tantran alkeista, suosittelen lukemaan sen tästä linkistä. Postaussarjan ensimmäisessä osassa käyn läpi yleisesti tantran ja paritantran periaatteita, avaan hieman aikaisempia kokemuksiani tantrasta ja kerron yleisesti tantraa pariskunnille -verkkokurssista.

Tämä postaus sisältää tietoa seuraavista asioista:

 • Mitä on intiimiys?
 • Intiimiys parisuhteessa
 • Intiimiys paritantrassa 
 • Koosteen intiimiyttä vahvistavista tantraharjoituksista. 
Tantran alkeet: intiimiys.

Mitä on intiimiys?

Kun lähdin kirjoittamaan tätä blogitekstiä, ajattelin intiimiyden määrittelyn tulevan tekstiin kuin itsestään. Onhan sana ”intiimi” luultavasti sinullekin monesta yhteydestä tuttu, arkikielessä esiintyvä termi. Hetken aikaa käsitettä pohdittuani tajusin kuitenkin, että intiimiys on asia, jonka merkitys on laaja ja se voi merkitä eri ihmisille eri asioita. Se, mikä on toiselle intiimiä, kuten esimerkiksi alastomuus, voi olla toiselle hyvin luonnollista ja neutraalia.

Intiimiyden merkitys lähteekin siitä, että se on ihmiselle itselleen jotakin herkkää, henkilökohtaista ja tärkeää. Jotakin, jota et tavallisesti näytä muille. Aitoa minuutta ja sitä, kuka sinä oikeastaan olet. Omien unelmien, epävarmuuksien ja häpeän paljastamista toiselle, ilman pelkoa loukatuksi tulemisesta. 

Pari- ja seksuaaliterapeutti Sinikka Kumpula jakaa intiimiyden kahdelle eri tasolle, jotka ovat:

 1. Taso, jolla voidaan näyttää omat piilotetut ja ”salatut” puolet toiselle.
 2. Taso, jolla voi kokea yhteyttä toiseen omana itsenä.

Intiimiys voi olla omien tunteiden, toiveiden ja pelkojen sanoittamista, herkistymistä avautumaan toiselle. Toisaalta intiimi tilanne voi liittyä esimerkiksi alastomuuteen ja omien kehollisten epävarmuuksien paljastamiseen toiselle. Voi myös olla, että intiimi keskustelu syntyy yllättävässäkin tilanteessa jopa ventovieraan kanssa: ehkä olet kokenut joskus välitöntä yhteyttä johonkin ihmiseen, jolle oman elämäntarinan jakaminen on tuntunut täysin luonnolliselta, vaikka yhteistä historiaa ei ole juurikaan takana? Joskus syvien tuntemusten paljastaminen vieraalle voikin olla helpompaa kuin läheiselle.

Tunne- ja keskustelutasojen lisäksi intiimiyttä voi esiintyä erilaisissa tilanteissa. Esimerkkejä intiimeistä tilanteista ovat vaikkapa rakastelu, lapsen syntymä, luovat prosessit, hygieniaan liittyvät asiat, kehon paljastaminen toiselle ja alastomuus. 

Intiimiys parisuhteessa 

Intiimiys on hyvän ja rakastavan parisuhteen kulmakivi. Parisuhteessa intiimiys näyttäytyy läheisyytenä, rakkautena, avoimuutena, kiintymyksenä ja turvallisuuden tunteena. Siten, että uskallat olla toisen edessä haavoittuvainen kaikkien koettujen virheidesi ja epävarmuuksiesi kanssa, ilman pelkoa tuomitsemisesta ja hylätyksi tulemisesta. Kukaanhan meistä ei ole täysin virheetön olento. 

Intiimiys on syvää yhteyttä ja luottamusta omaan kumppaniin. Parisuhteessa intiimiys, rakkaus ja seksi muodostavat yhteenkietoutuneen kokonaisuuden, josta rakentuu myös suhteen sisäinen turvallisuuden tunne. Seksuaalisuus voi olla keino lisätä intiimiyttä parisuhteessa, ja sen puute voi puolestaan vähentää suhteen elinvoimaa ja vetovoimaa pariskuntien välillä.

Toisinaan hyvän ja rakastavan intiimin suhteen esteenä voi olla ihmisen aikaisemmat kokemukset parisuhteista: pettymykset edellisissä ihmissuhteissa, jätetyksi ja petetyksi tuleminen ja jopa varhaislapsuuden kiintymyssuhteiden muodostaminen voivat kaikki vaikuttaa intiimin suhteen rakentumiseen nykyisen kumppanin kanssa. Siksi läheisen ja toimivan parisuhteen rakentaminen vaatii paitsi rakkautta ja seksiä, myös vuorovaikutusta oman kumppanin kanssa.

Intiimiyttä parisuhteessa voi vahvistaa.

Intiimiys paritantrassa

Niin kuin saatat jo ihan omasta kokemuksestakin tietää, voi seksi ja läheisyys vähentyä parisuhteessa vuosien kuluessa. Suhteen alkuhuumassa seksuaalisuus on usein aktiivista ja intohimoista, mikä muuttuu tavallisesti ajan kuluessa huolenpidoksi ja syväksi välittämiseksi – ja tämä on täysin luonnollista.

Jokaiseen parisuhteeseen kuuluu myös suvantovaiheta, jolloin suhteen kipinä saattaa heikentyä. Erilaiset muutokset elämässä voivat vaikuttaa pariskunnan läheisyyteen, seksuaalisuuteen ja intiimiin suhteeseen. Esimerkiksi lapsen syntymä, henkilökohtaiset kriisit ja vaihdevuodet voivat muuttaa parisuhteen dynamiikkaa ja vuorovaikutusta sekä intiimiä suhdetta toiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suhde olisi lopullisesti tuhoon tuomittu ja että liekki olisi kokonaan sammunut.

Läheisyyttä, seksuaalisuutta ja intiimiä suhdetta toiseen voi nimittäin kehittää ja ne voivat elpyä – esimerkiksi paritantran keinoin. Intiimiys onkin eräs keskeisimmistä paritantran osa-alueista ja itse harjoittelussa pyritään juuri tuon syvän yhteyden muodostamiseen oman kumppanin kanssa.

Tantrassa kuitenkin ymmärretään, ettei syvän intiimiyhteyden muodostaminen kumppaniin ole välttämättä aina aivan helppoa esimerkiksi menneisyyden haavojen johdosta. Maitri Eerikäinen toteaakin, että Suomessa noin puolet miehistä ja osa naisista on kiintymyssuhdemalliltaan välttävästi kiintyneitä, mikä voi vaikeuttaa syvän ja intiimin yhteyden rakentumiseen myös nykyisessä rakkaussuhteessa.

”Mikäli suhteesta puuttuu kokonaan syvempi yhteys toiseen,

voi parisuhde jäädä pinnalliseksi.”

-Maitri Eerikäinen

Mikäli suhteesta kuitenkin puuttuu kokonaan syvempi yhteys toiseen, eikä asian eteen huvita tehdä lainkaan töitä, voi parisuhde jäädä pinnalliseksi. Siksi myös intiimiyden vahvistaminen parisuhteessa on äärimmäisen tärkeää. Itse harjoitteluun voi kuulua kaikkia tunteita aina ilosta hämmennykseen ja helpotuksesta jännitykseen, mutta ne kaikki kuuluvat asiaan. Mikäli asiaan paneutuu ja harjoituksiin uskaltaa heittäytyä täysillä, voi yllättyä positiivisesti.

Tantraharjoittelu kotona

Niin kuin olen jo aikaisemmin kertonut, olemme aloittaneet puolisoni kanssa paritantran verkkokurssina, jonka ensimmäisenä harjoittelukokonaisuutena oli – mikäs muukaan kuin – intiimiys. Intiimiys-osion tehtäväkokonaisuus muodostui kolmesta eri tehtävästä, joita olivat:

 • Silmiinkatselu -tehtävä
 • Myötätuntoinen kuuntelu -tehtävä
 • Pyydä niin saat -tehtävä

Teimme jokaisen harjoituksen erillisinä kertoina siinä aikataulussa, jossa pystyimme niitä tekemään. Kukin tehtävistä oli noin 20-30 minuuttia pitkä, mikä sopi tilanteeseemme paremmin kuin hyvin: useamman tunnin tantrasessioille ei olisi ollut välttämättä aikaa vauvan unirytmin ollessa vaihteleva, mutta lyhytkin pysähtyminen oman kumppanin ja parisuhteen äärelle on ollut äärimmäisen arvokasta. 

Kotona emme tehneet mitään sen kummempia erityisvalmisteluja ennen harjoituksia. Harjoitusta varten asetimme kaksi tuolia vastakkain olohuoneen lattialle ja himmensimme valaistusta – that’s it. Videoiden avulla pääsi kuitenkin mukavaan tantratunnelmaan, sillä harjoitustehtävien taustalla soi tunnelmallinen musiikki. Myös Maitrin rauhallinen ja miellyttävä puhetyyli johdatteli jokaisen tehtävän alkuun.

I <3 you.

Seuraavaksi kerron hieman siitä, millaisia tuntemuksia tehtävien tekemisestä heräsi:

Silmiin katselu -tehtävä

Tämän tehtävän tarkoituksena oli katsoa omaa kumppania silmiin 10 minuutin ajan rauhallisen taustamusiikin soidessa taustalla. Lienee myös syytä mainita, että aloitimme koko tantran verkkokurssin kyseisellä tehtävällä aikaan, jolloin hetkittäin melko kuormittavakin vauva-arki oli pahimmillaan. Ajallisesti tämä taisi olla heinäkuun loppupuolella. 

Suoraan sanottuna ennen paritantran aloittamista yhteys omaan kumppaniini tuntui kadonneen vanhemmuuden opettelun ja vauvan tarpeiden taustalle, enkä oikeastaan itse edes ymmärtänyt kuinka paljon kaipasin toisen läsnäoloa ja nähdyksi tulemista itsenäni, jonakin muuna kuin äitinä. Siksi myös silmiin katselu – tehtävä on jäänyt itselleni mieleenpainuvimmaksi koko kurssilta. 

Tuo hetki, jossa pysähdyimme katsomaan toisiamme silmiin kaiken kiireen keskellä, oli nimittäin äärettömän ainutlaatuinen ja koskettava. Ensimmäiset minuutit olivat täynnä hymyä, iloa ja vähän naurua, jonka jälkeen tuli spontaani itku. Itku kiitollisuudesta ja rakkaudesta toista kohtaan, kaiken hektisen arjen ja velvollisuuksien keskellä. Itku nähdyksi tulemisesta jonakin muuna kuin äitinä – naisena ja omana itsenäni.

Vaikea pukea sanoiksi, kuinka merkittävä kokemus tuo oIikaan; ihan vain omassa olohuoneessa, 10 minuuttia omaa puolisoa silmiin katsellen. Tehtävän jälkeen tuntui kuin jotakin olisi purkautunut väliltämme ja yhteys kumppaniin lujittui. Tehtävän jälkeen tuntui, että leijuimme molemmat kuin jossakin ”onnellisuuskuplassa” muutaman viikon ajan. Myös läheisyys sekä fyysisellä että henkisellä tasolla lisääntyi välillämme.

Jälkikäteen ajateltuna ei ole ihme, että silmiinkatselutehtävä on yksi paritantran klassisia harjoitteita. Silmät ovat sielun peili, jotka paljastavat ihmisestä tunnetiloja ja ovat väylä syvemmän yhteyden rakentamiseen toisen kanssa. Silmiin katselun intiimiydestä kertoo myös se, että on hetkiä jolloin silmiin katsominen voi olla likimain mahdotonta. Esimerkiksi riitatilanteessa, jolloin suusta pääsee sammakoita ja asioita, joita ei tarkoita, voi ikävien asioiden sanominen olla helpompaa silloin, kun toista ei katsota suoraan silmiin. Toiset ihmiset kokevat silmiin katsomisen haastavana puolestaan uusien ihmisten seurassa. 

Myötätuntoinen kuuntelu -tehtävä

Seuraavana verkkokurssin tehtävistä oli vuorossa myötätuntoinen kuuntelu -tehtävä. Myös tämä on yksi paritantran klassisia harjoituksia, ja itselleni menetelmänä tuttu myös opinnoista. Kuuntelu on nimittäin taito. Joku osaa sen luonnostaan, toinen tarvitsee kuuntelemiseen harjoitusta. Tätä taitoa voi kuitenkin opetella myös myöhemmällä iällä, ja sitä treenattiin tässä tehtävässä. 

Kuuntelutehtävän tarkoituksena oli kuunnella omaan kumppania 15-minuutin ajan täysin hiljaa ja myötätuntoisesti, jonka jälkeen vaihdettiin kertojan ja kuuntelijan rooleja. Myötätuntoa sai osoittaa elein ja ilmein, mutta toista ei saanut keskeyttää. Kertojan rooliin heittäytyvä sai päättää itse, mistä haluaa puhua: jostakin mieltä askarruttavasta asiasta tai huolesta, omasta päivästä tai vaikkapa jostakin iloisesta asiasta. Tehtävä alkoi jälleen kerran Maitrin ihanalla alustuksella ja tehtävän taustalla soi rentouttava musiikki.

Ennen koko harjoituksen aloitusta puolisoni kertoi olevansa väsynyt ja aloitimme tehtävän tekemisen asenteella ”hoidetaan tää nyt sitten nopeesti pois alta”. Puolisoni koki myös tehtävän aloittamisen hieman hankalaksi, koska ei alkuun tiennyt mistä kertoisi. Yllättäen juttua alkoi kuitenkin tulemaan mukavasti ja tunnelma kotona muuttui – jälleen kerran – selittämättömän vapautuneeksi. Sain myös itse kerrottua puolisolleni omaan terveyteeni liittyvästä lievästä huolenaiheesta, jonka johdosta varasin itselleni myöhemmin lääkäriajan (ei mitään vakavaa asiaa!). 

Vaikka kyseessä oli hyvin perinteinen vuorovaikutusharjoitus, oli tehtävä kerrassaan mainio oman kumppanin kanssa toteutettavaksi. Kun tantraharjoittelun alussa virittäydytään oikeaan mielentilaan ja tunnelmaan, ja asennoidutaan siihen, että oman kumppanin kanssa tehdään töitä parisuhteen hyväksi, voi näinkin yksinkertainen harjoitus vapauttaa parisuhteessa vallitsevaa ilmapiiriä. 

Ehkä harjoituksen juju piilee siinä, että mikäli omassa mielessä on pienikin huoli tai murhe, voi se heijastua omaan arkiseen käytökseen kireytenä tai etäisyyden ottamisena toiseen. Omien arkisten huolien tai ajatusten sanoittaminen toiselle, joka myötätuntoisesti kuuntelee, saa puolestaan kertojalle tunteen, etten ole ajatuksieni kanssa yksin. 

Pyydä niin saat – tehtävä 

Viimeisenä intiimiyskokonaisuuden harjoituksena oli pyydä niin saat -tehtävä, jonka tarkoituksena oli antaa omalle kumppanille sellaista kosketusta, jota kumppani juuri sillä hetkellä kaipasi. Koskettaminen saattoi olla esimerkiksi jalka- tai selkähierontaa, silittämistä, sivelyä tai vaikkapa ihan vain sylissä pitämistä. Kuitenkin jotakin muuta kuin seksuaalista koskettamista. 

Tämän tehtävän aloitimme kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla yritimme toteuttaa tehtävän yksinkertaisesti liian väsyneinä; istuessamme olohuoneen lattialla silmät ristissä, likimain molemmat nukahtamisillaan, päätimme siirtää harjoituksen seuraavaan iltaan. Keskittymisestä ei tullut yhtikäs mikään, eikä voimia ollut edes toisen silittämiseen.

Toisella kerralla tehtävä onnistui puolestaan paremmin pienestä väsymyksestä huolimatta ja päädyimme antamaan molemmat toisillemme selkähieronnan. Myöskään tällä kertaa energiatasomme eivät olleet parhaimmillaan, mutta tehtävää aloitellessamme pääsimme kuitenkin mukavaan tantratunnelmaan. Hieronnan antaminen toiselle tuntui hyvältä ja rakkaudelliselta.

Kun toista koskettaa rakastavasti ja sillä ajatuksella, että haluaa oikeasti saada kumppanille hyvän olon, ei lopputulos voi olla huono. Vastaanottajalle puolestaan tieto siitä, että toinen yrittää parhaansa saadakseen juuri Sinun olosi tuntumaan mukavalta ja hyvältä, tuntuu hellyyttävältä, rakkaudelliselta ja lempeältä. Tätä tehtävää voisi varmasti soveltaa myös makuuhuoneen puolella, mutta päädyimme itse tekemään tehtävät ”ilman eroottista kosketusta”.

Toista voi koskettaa monella ei tavalla.

Lopuksi

Kokonaisuudessaan kurssin intiimiysosio oli hyvä ja eheä kokonaisuus, joka johdatteli erinomaisesti paritantran alkeisiin. Kurssin materiaaliin on selkeästi panostettu ja videot olivat hienosti toteutettu. Värimaailma oli hempeä ja Maitrin olemus rauhallinen ja miellyttävä. Myös musiikit toimivat hyvin tehtävien taustalla.

Yksi mainitsemisen arvoinen asia kurssitehtäviin liittyen on myös se, että harjoituksia kannattaa tehdä myös silloin, kun itsellä ei olisi mitään erityistä ”tantrailufiilistä”. Ja varsinkin silloin, kun tantran polulla ollaan vasta-alkajia. Eihän tuolloin voi nimittäin olla mitään sen kummempaa ”nyt tekee mieli harjoitella tantraa” -tunnetta, koska emme ole harjoitelleet tantraa.

Jokaisen harjoituksen tekeminen on näin ollen myös päätös parisuhteen äärelle pysähtymisestä, ja harjoituksia tarvitsee varmastikin juuri silloin eniten, kun niitä vähiten haluaisi tehdä. Silloin, kun yhteys kumppaniin on etääntynyt. Silloin, kun ilmapiiri on kireä. Silloin, kun koskettaminen, keskusteluyhteys ja läheisyys ovat vähentyneet.

Me jatkamme tantraharjoituksia mielenkiinnolla puolisoni kanssa. Koska kurssimateriaalia on käytettävissä vuoden ajan ostopäivästä, tulemme varmasti myös toteuttamaan intiimiyskokonaisuuden vielä toiseen kertaan. Toiveena on, että saisimme silloin pidättyä vähän pidemmän tantraillan. 🙂

Mikäli tantrapostaukset kiinnostavat jatkossa, pysythän kuulolla. Seuraavan tantrapostauksen aiheena on luvassa rakkaus.

Kiitos, kun luit<3

Lähteet:

Kumpula Sini (2007) Intiimiys ja seksuaalisuus parisuhteessa.https://www.yumpu.com/fi/document/read/23222808/lataa-tasta-kirjan-maksuton-netti-pdf-vaestaliitto

https://www.maitritantrika.com/verkkokurssit

Paritantran alkeisiin tutustumassa – tantran alkeet OSA 1

Syyskuun alun kunniaksi tämän viikon blogiaiheena on luvassa hieman erilaista teemaa – aloitan nimittäin neliosaisen postaussarjan paritantran alkeista. Tämä on postaussarjan ensimmäinen osa, jossa kerron:

 • Mitä tantra ja paritantra ovat?
 • Kenelle paritantra sopii?
 • Kuinka olen päätynyt aloittamaan tantran yhdessä puolisoni kanssa?
 • Kurssiesittelyn Maitri Tantrikan ”tantraa pariskunnille” -verkkokurssista.
Paritantran alkeet OSA 1.

Tantra pähkinänkuoressa – mitä on tantra?

Useimmilla ihmisillä ensimmäinen mielikuva tantrasta liittyy tavalla tai toisella seksiin. Ehkä käsitteestä nousee mieleesi esimerkiksi sanat erotiikka, seksuaalienergia tai tantrinen rakastelu. Tantra voi toden totta olla kaikkea tätä, eikä mikään edellä mainituista asioista ole poissuljettua menetelmän harjoittamisessa, mutta klassinen tantra oppina on jotakin paljon suurempaa kuin seksuaalinen nautinto. Itse asiassa koko filosofian typistäminen vain seksuaalisuuteen on varsin länsimaalaistunut ja kapeakatseinen tarkastelutapa tämän historiallisen opin tarkoituksesta ja alkuperästä. Mutta mitä tantra sitten oikeastaan on?

Sana ”tantra” tulee sanskritin kielestä, ja se tarkoittaa ”laajentumista”. Tarkasteltaessa tantraa oppina, voi termi tarkoittaa perinteiden yhdistämistä kokonaisvaltaiseksi käytännöksi. Tantran varhaisimmat harjoittajat pitivät oppia kattavana kehon ja mielen järjestelmänä, jonka tavoitteena on tiedon ja viisauden laajentaminen – sen ymmärtämistä, että koko maailma on toisiinsa kietoutunut kokonaisuus. Nykypäivänä länsimaissa harjoitettavasta ja monien tuntemasta, seksuaalisuuten ja seksuaalienergiaan keskittyvästä tantrasta, käytetään usein nimitystä ”neotantra”. Tantran harjoittajia kutsutaan puolestaan tantrikoiksi.

Klassisen tantran juuret ulottuvat hindulaiseen ja buddhalaiseen filosofiaan n. 500 vuotta ajanlaskun aloittamisen jälkeen. Tantraa ei voida yksiselitteisesti määritellä tai asettaa vain johonkin tiettyyn filosofiaan tai käytäntöön, sillä tantran harjoittajat ovat jakautuneet useisiin eri koulukuntiin. Opin sisälle mahtuu siis runsaasti käytäntöjä ja tekniikoita, joilla tantraa harjoitetaan. Sen harjoitusmenetelmiin lukeutuu sekä henkisiä että fyysisiä harjoituksia, joita ovat esimerkiksi jooga, meditaatio, mantraaminen, mudrat, chakratyöskentely sekä pari- ja yksilöharjoittelu. Yhteistä kaikille tantrisille opeille on kuitenkin se, että tantra on henkisen valaistumisen tie, joka vahvistaa yhteyttä itseen sekä muuhun maailmaan. 

Tantran perimmäinen tarkoitus – tiedon ja tietoisuuden laajentaminen sekä ykseyden ja yhteyden kokeminen – ovat osa sekä klassisen tantran että neotantran filosofiaa. Näin ollen tantralla on siis monia yhtymäkohtia erilaisiin itämaisiin henkisiin oppeihin. Tantrassa keho ja kehollisuus ovat kuitenkin merkittävässä osassa tuota yhteyden kokemista ja keho onkin niin sanotusti “työkalu” valaistumiseen. 

”Tantra on yhteyttä itseen ja muihin, tietoisuutta ja läsnäoloa, yhteyttä universumiin ja maailmankaikkeuteen sekä rakkautta ja hyväksymistä.”

Kiteytettynä ymmärrän tantran siten, että se on yhteyttä itseen ja muihin, tietoisuutta ja läsnäoloa, yhteyttä universumiin ja maailmankaikkeuteen sekä rakkautta ja hyväksymistä. Toisin kuin monissa muissa henkisissä opeissa, tantrassa seksuaalisuutta ei nähdä negatiivisena ominaisuutena, eikä esteenä henkiselle kasvulle. Päin vastoin seksuaalisuus ja seksuaalinen nautinto ovat tantralle ominaisia ja luonnollisia asioita.

Mitä on paritantra? 

Paritantra on yhdessä kumppanin kanssa tehtävää tantraharjoittelua, jonka tavoitteena on:

 • vahvistaa sekä henkistä että fyysistä yhteyttä kumppaniin 
 • lisätä vetovoimaa puolisoiden välillä
 • elävöittää ja ravita parisuhdetta
 • poistaa häpeää ja tabuja kumppanien välillä
 • vahvistaa läsnäoloa ja tietoisuutta parisuhteessa sekä elämässä ylipäätään. 

Joissakin tilanteissa ja ryhmissä tantran pariharjoituksia on mahdollista tehdä myös jonkun muun läheisen tai miellyttävän henkilön kuin kumppanin kanssa, mutta tällöin oleellista on, että pari on itsellesi mieluisa ja luotettava henkilö – joku, jonka kanssa haluat vahvistaa henkistä yhteyttä ja jolle uskaltaa avautua. Paritantra ei siis ole synonyymi tantraseksille, eivätkä tantraharjoitukset ole automaattisesti eroottisia. 

Usein paritantrakurssit ovat kuitenkin suunnattu pariskunnille. Pariskunnille suunnatussa paritantrassa tehdään erilaisia läsnäoloa ja kumppanien välistä yhteyttä vahvistavia harjoituksia muun muassa keskustelun, kosketuksen ja eri aistien harjoittamisen keinoin. Usein alkeistason paritantrassa keskitytään paljolti kumppanien välisen henkisen yhteyden vahvistamiseen sekä toisen näkemiseen kokonaisena ja avoinna. Eroottiset harjoitukset ovat vapaaehtoisia, eikä niitä ole halutessaan pakko tehdä lainkaan. Tehtäviä tehdään aina oman mielen ja kehon rajoissa – avoin keskusteluyhteys ja sen harjoittelu toisen kanssa ovat siis tärkeä osa paritantraa. 

Tantrassa ymmärretään, että meillä kaikilla on perimmäinen halu ja toive tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi juuri sellaisina kuin olemme. Paritantrassa pyritään sanoittamaan ja aistimaan, mikä tuntuu itsestä ja toisesta hyvälle sekä herkistymään kuuntelemaan omia sekä toisen hienovaraisia viestejä ja tarpeita. Tuomitsematta ja rakastaen. Itsensä ja oman mielen avaaminen toiselle voi olla yllättävän haastavaa myös pitkissä parisuhteissa oleville pareille, eikä harjoitusten voimaa voi siksi vähätellä.

Kenelle paritantra sopii?

Paritantra sopii sellaisille pariskunnille, jotka haluavat vahvistaa ja elävöittää parisuhdetta, saada lisämaustetta seksielämään, rakentaa luottamusta kumppanien välillä sekä kasvattaa vetovoimaa oman puolison kanssa. Usein paritantraan hakeutuvien suhde saattaakin olla väljähtänyt tai yhteys toiseen on etääntynyt arkisen puurtamisen keskellä. Tantraan hakeutuvien on hyvä olla ainakin jossain määrin avarakatseisia tai ainakin suhtautua harjoitteluun avoimin mielin; välillä tantra saattaa naurattaa ja hämmentää, välillä itkettää – ja se kaikki kuuluu asiaan. 

Ehkä tärkeintä, paritantra sopii sellaisille pariskunnille, jotka haluavat tehdä töitä suhteensa eteen ja että parisuhde voi hyvin. Kuunteleminen, läsnäolo ja toisen näkeminen ovat asioita, joiden äärelle ihan jokaisen parisuhteessa elävän olisi hyvä pysähtyä. Tantra voi parhaimmillaan saada laimentuneen suhteen kukoistamaan ja saada kumppanien välille takaisin sen kuuluisan “alkuhuuman” tunteen. Ja kyllä – tantrasta voi saada sitä kaivattua kipinää seksielämään.

Paritantrasta voi löytää alkuhuuman kipinää parisuhteeseen.

Kuinka olen päätynyt aloittamaan paritantran?

Tantra on itselleni uusi aluevaltaus henkisen hyvinvoinnin alueella. Vaikka olen ollut varovaisen kiinnostunut aiheesta jo useamman vuoden ajan, sisältää tämän hetkinen tantrakokemukseni vain muutamia satunnaisia tantra-workshopeja ja introtunteja eri joogatapahtumien yhteydestä. Lisäksi aikaisemmat kokemukseni menetelmästä ovat olleet hieman kahtiajakoisia. 

Jotkut tantratunnit (erityisesti tantrameditaatiot) ovat olleet selittämättömän upeita ja ainutlaatuisia: tantrameditaatiossa lataus ihmisten välillä, tunteet, avoimuus ja herkkyys ovat olleet aivan omaa luokkaansa, ja harjoittelusta on jäänyt maagisen upea ja rauhallinen olotila. Jotkut tantrakokeiluni ovat puolestaan olleet aloittelijalle suoraan sanottuna hieman liikaa. Seksuaalienergiaan heittäytyminen vieraassa ympäristössä on ollut oman mukavuusalueeni ja rajojeni ulkopuolella, ja siten kyseiset workshopit ovat olleet ehkä liiankin latautuneita omaan makuuni. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että workshopeissa olisi ollut jotakin väärää tai ikävää – en vain ole itse ollut sellaiseen vielä valmis.

Aloittelijan onkin syytä aloittaa tantraharjoittelu kenties hieman pienemmässä alkeisryhmässä, eikä mennä suoraan syvään päätyyn, mikäli omaan kehoon ja seksuaalisuuteen liittyy epävarmuuksia. Pääosin käsitykseni tantrasta on kuitenkin erittäin positiivista, ja kaikki kokemukseni ovat aina olleet vähintäänkin mielenkiintoisia. Oli niin tai näin, tantra on jotakin, mikä pitää itse kokea ja tuntea avoimin mielin.

Miksi juuri nyt?

Oikeastaan ihmettelen itsekin, kuinka tantra on osaltani jäänyt aina vain kokeiluasteelle, eivätkä syvää tyytyväisyyttä herättäneet kokemukseni ole kantaneet hedelmää sen pidemmälle alkuinnostuksen siivittämänä. Tällä kertaa paritantran aloittaminen on kuitenkin lähtenyt täysin puolisoni aloitteesta, mistä olen hänelle erittäin kiitollinen.

Täytin nimittäin kesäkuun lopussa pyöreitä eli kokonaiset 30-vuotta. Syntymäpäiväni kunniaksi sain kumppaniltani yllätykseksi Maitri Tantrikan järjestämän paritantran verkkokurssin, johon olemme hiljalleen tutustunut kesän aikana. Lahja oli itselleni enemmän kuin mieluisa, sillä vauva-arjen pyöritys on rehellisesti sanottuna vienyt veronsa parisuhteen huoltamiselta ja kahdenkeskiseltä ajalta kumppanin kanssa.

Kysyessäni puolisoltani, miksi hän halusi aloittaa paritantran kanssani juuri nyt, kertoi hän tärkeimmäksi syyksi halun löytää toisemme uudelleen, mutta myös uudella tavalla. Lisäksi taustalla vaikuttivat aiemmat sekä muiden hyvät kokemukset tantrasta, läheisyyden vahvistaminen ja parisuhteeseen panostaminen arjen keskellä.

Tantran ytimessä on rakkaus.

Tantraa pareille -verkkokurssi

Maitri Tantrikan “Tantraa pareille” -verkkokurssi on Maitri Eerikäisen kehittämä, pariskunnille suunnattu paritantran online-kurssi. Verkkokurssi sopii sekä täysin aiheeseen perehtymättömille että jo aiemmin tantraa harrastaneille pariskunnille. Kurssin harjoitukset sisältävät ajattomia ja klassisia paritantraharjoituksia, joita voi tehdä kotona täysin omassa aikataulussa, vaikka yhden harjoituksen kerrallaan.

Kurssin teemat jakautuvat kolmeen eri jaksoon, jotka ovat seuraavat:

 • Intiimiys 
 • Rakkaus 
 • Polariteetti

Jokaisesta teemasta löytyy harjoituksia juuri kyseisen teeman vahvistamiseen oman kumppanin kanssa. Intiimiysjaksolla harjoitusten avulla etsitään syvempää intiimiä yhteyttä puolisoon. Rakkausosiossa herätellään rakkautta ja hyväksymistä itseä sekä toista kohtaan. Viimeinen eli polariteetti-jakso keskittyy vetovoiman vahvistamiseen kumppanien välillä.

Videoiden pituudet vaihtelevat 5 minuutista 20 minuuttiin. Kukin kategoria alkaa introvideolla, joka johdattelee pariskunnan jakson teemaan. Itse harjoitusvideoita on yhteensä 12 kappaletta, ja niitä voi tehdä omassa tahdissa. Kurssi on voimassa ostopäivästä vuoden ajan, joten harjoituksia voi tehdä myös useampaan otteeseen. Kurssin hinta on 59 euroa. Kurssiin voit tutustua tästä linkistä.

Lähtökohtaisesti pidän läsnäolokursseista -ja tunneista enemmän verraten verkossa järjestettäviin tapahtumiin, mutta nykyiseen elämäntilanteeseeni verkkokurssi sopii mainiosti ja se on yllättänyt minut ja puolisoni valtavan positiivisesti. Vauva-arjen keskeltä voisi nimittäin olla hankalaa irrottautua viikottaiselle tunnille yhdessä kumppanin kanssa, eikä koko viikonlopun kestävälle kurssille olisi mahdollista osallistua tämänkään vertaa.

Tällä hetkellä olemme käyneet läpi kurssin ensimmäisen osion eli intiimysjakson, josta kerron myöhemmin lisää tantrapostaussarjan toisessa osiossa. Tantrapostaukset julkaisen syksyn mittaan siinä aikataulussa, kun kerkeän aiheesta kirjoittelemaan ja miten etenemme kurssilla puolisoni kanssa. 

Mikäli tantra siis kiinnostaa, pysy kuulolla myös jatkossa:) Jos sinulle herää kysymyksiä aiheeseen liittyen, vastaan niihin mielelläni kommenteissa.

LUE MYÖS: Paritantran alkeet, OSA 2: intiimiys.

Sinua saattaisi myös kiinnosta: Mitä mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on?

Lähteet:

Yogajournal: Everything (and we mean everything) you ever wanted to now about Tantra.

www.maitritantrika.com